Programma

Ochtend

10:00 uur – Opening van hackathon de groene stad

Met o.a. Louise Vet, Peter Drenth, Andrea van Pol, Harry Boeschoten en Joop Spijker.

10:50 uur – Introductie thema’s

Teams gaan uiteen in vier themasessies. Binnen iedere sessie wordt het thema toegelicht
en wordt het dagprogramma en de werkwijze toegelicht.

11:30 uur – Werksessie teams: start conceptontwikkeling

Teams starten met het ontwikkelen van hun ideeën, waarbij ze worden begeleid door een
coach.

Middag

13:00 uur – Lunch

Deelnemers hebben voorafgaand aan de hackathon een groenpakket thuisgestuurd gekregen, waarin onder andere recepten voor een lekkere wildpluk-lunch te vinden zijn.

13:30 uur - Plenaire inleiding op het middagprogramma

Verschillende experts zullen de teams begeleiden vanuit de Creation Stations.

14:00 uur – Werksessie teams

Vervolg conceptontwikkeling & realisatie van de ideeën.

17:30 uur – Afsluitend programma met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek tussen de minister, Peter Drenth, Andrea van Pol, deelnemers en bestuurders over vergroening van steden.

Avond

18:00 uur - Diner & voorbereiding pitches

Deelnemers verzorgen het diner zelf.

19:45 uur tot 22:00 uur - Award ceremonie

Alle teams krijgen de mogelijkheid om hun project kort toe te lichten aan de jury. In de jury zitten: Arne Weverling, Maike van Stiphout, stadsecoloog Martin van den Hoorn, Jelle de Jong en Agnes van den Berg. Aan het einde van de hackathon stelt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een subsidie van €20.000 beschikbaar voor de uitwerking van één of meer beste ideeën.